Wat bieden wij?

Mizane biedt gespecialiseerde begeleiding in het kader van het Wmo. Zo biedt Mizane psychologische begeleiding, en ambulante begeleiding in eigen leefomgeving, waarbij een transculturele- en systemische benadering altijd centraal staat.

De ambulant begeleider begeleidt volwassenen vanaf 18 jaar op verschillende leefdomeinen, zoals:
• Administratie en financiën
• Dagbesteding
• Psychische problemen
• Opbouwen van een sociaal netwerk
• Zingeving

Wij sluiten aan bij wat cliënten en hun naasten nodig hebben en stimuleren met onze begeleiding hun vertrouwen in de toekomst. Samen met de begeleider werken cliënten aan de doelen die aansluiten bij het doel van de WMO: zelfredzaamheid en participatie in de samenleving vergroten.

Waar is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor?

Deze wet regelt hulp en ondersteuning die mensen nodig kunnen hebben om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen wonen en sociaal actief te zijn. Volwassenen met een beperking of aandoening kunnen aanspraak maken op deze Wmo-zorg om zich in het dagelijks leven te kunnen redden. De gemeenten voeren de Wmo uit en beoordelen of iemand recht heeft op Wmo-zorg en zo ja, op welke zorg (gemeenten geven de Wmo-indicatie af).

Hoe is de WMO financieel geregeld?

Mizane maakt afspraken met de gemeente over haar ambulante ondersteuning voor volwassenen. Gemeenten mogen ook een eigen bijdrage vragen voor de geboden Wmo-ondersteuning.
Voor meer informatie kunt u kijken op de website van het CAK: www.cak.nl

Ons aanbod

Systemische ambulante begeleiding in een transcultureel perspectief

Mizane streeft naar en werkt aan herstel van een gezond contact met ouders, familie, vrienden en school. Tijdens de begeleiding wordt hieraan gewerkt vanuit verschillende disciplines.
De ambulant begeleider van Mizane is gespecialiseerd in transculturele begeleiding/hulpverlening. Gezien de doelgroep, voornamelijk volwassenen met een migratieachtergrond, hecht Mizane veel belang aan transculturele hulpverlening waarin aandacht is onder andere voor het culturele achtergrond, migratie geschiedenis, invloed van religie op het dagelijks leven, thema’s als opvoeden en opgroeien tussen twee culturen, dilemma’s die door cliënten ervaren met een migratieachtergrond.