Wat is een transculturele benadering?

Zie hiervoor: https://www.nvrg.nl/leden-in-beeld-nel-jessurun

Voor wie zijn wij er?

Mizane biedt begeleiding aan volwassenen (met name) met een migrantenafkomst met enkelvoudige of meervoudige problematiek. Mizane vindt het belangrijk om oog te hebben voor cliënt, maar tevens voor het systeem om hem/haar heen. Mizane is met name gespecialiseerd in transculturele hulpverlening aan volwassenen en families met een migrantenafkomst.

Wij bieden hulp aan meiden en hun families met o.a.:

 • Gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen
 • Systemische problematiek
 • Interculturele problematiek
 • Schoolverzuim
 • Eer-gerelateerde problematiek
 • (V)echtscheidingsproblematiek
 • Huiselijk geweld
 • (Oorlogs)trauma

Wie kan Mizane niet helpen?

 • Als er sprake is van fysiek agressief gedrag.
 • Als er sprake is van verslavingsproblematiek, waardoor cliënt zich niet begeleidbaar opstelt.
 • Als er sprake is van een IQ lager dan 80.
 • Als er sprake is van een (ernstige) gediagnosticeerde psychiatrische, lichamelijk en/of verstandelijke problematiek, waardoor de cliënt niet begeleidbaar.