Ons streven

Mizane streeft naar tevreden cliënten. Mizane spant zich dagelijks in voor een goede dienstverlening. Desondanks kan het voorkomen dat u minder tevreden. bent. U kunt uw ontevredenheid op verschillende manieren bij Mizane kenbaar maken. Door het kenbaar te maken, krijgt Mizane de mogelijkheid om de dienstverlening te verbeteren.

Bouchra Lahrech
Telefoon: 06 – 40 19 42 26
E-mail: b.lahrech@gmail.com

Klacht?

Als u niet tevreden bent over de dienstverlening van Mizane, kunt u dit direct contact opnemen met Mizane. Als u dit liever niet doet, of we komen er samen niet uit, dan kunt u de klacht bespreken met de inwonersondersteuner van Stimenz (aangesteld door de gemeente Ede). De contactgegevens van de cliënt ondersteuner zijn: inwonersondersteuningede@stimenz.nl.
U kunt uw klacht ook schriftelijk indienen bij Mizane. Bij de formulering van de klacht kunt u ondersteuning krijgen van de inwonersondersteuner van Stimenz. In dit geval wordt er binnen 5 werkdagen telefonisch contact met u opgenomen.
Mizane zal met u in gesprek gaan over uw klacht met als doel deze naar tevredenheid op te lossen. Zij biedt een luisterend oor, behandelt uw klachten serieus en vertrouwelijk en doet er alles aan om uw klacht naar uw tevredenheid op te lossen.

Externe klachtenfunctionaris

Is uw klacht onvoldoende opgelost, of duurt de afhandeling van uw klacht langer dan zes weken, dan kunt u uw klacht indienen bij de externe klachtenfunctionaris van Mizane. De klachtenfunctionaris zal u van advies dienen met betrekking tot de indiening van een klacht en bijstaan bij het formuleren van de klacht en het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing te komen. Het doel is klachten zoveel mogelijk in een vroegtijdig stadium gezamenlijk op te lossen zodat een formele (schriftelijke) klacht wordt voorkomen.
Uiteraard heeft u te allen tijde het recht om rechtstreeks uw klacht in te dienen bij de externe klachtencommissie. Mizane is aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. U kunt contact opnemen met de externe klachtenfunctionaris van Mizane via Klachtenportaal.
Zorg. Klachtenportaal Zorg is een onafhankelijk platform om de klachten te uiten en te laten behandelen. U kunt uw klacht indienen via de website https://klachtenportaalzorg.nl/klachtenportaal-zorg/klachtenprocedure/.

Documenten:

Klachtformulier

Gedragscode medewerkers/professionals

Privacyreglement