• Een cliënt wordt bij Mizane telefonisch of het contactformulier aangemeld,
  • Binnen een aantal dagen wordt een intakegesprek gepland met cliënt en eventueel betrokkenen.
  • Tijdens de intake wordt o.a. de achtergrond, hulpvraag en perspectief van de cliënt besproken
  • Wanneer beide partijen positief zijn na 7 dagen bedenktijd, vindt er een zorgoverleg plaats, waarin de begeleidingsdoelen samen met cliënt worden opgesteld.
  • De duur van de begeleiding is afhankelijk van de individuele situatie van een cliënt, 3 maanden, 6 maanden of 12 maanden.
  • Om de drie maanden vindt er dan een evaluatieoverleg plaats met alle betrokkenen om te evalueren welke doelen wel of niet behaald zijn en hoe er verder gewerkt gaat worden.

Uitgangspunt van Mizane is het creëren van stabiliteit in de leefomgeving zodat er verdere ontwikkeling.
Mizane maakt gebruik van verschillende methoden, zoals oplossingsgericht werken, transculturele psycho-educatie, presentiemethode, transcultureel systemisch werken, beschermjassen, Yucelmethode, Signs of Well Being, genogram, levenslijn, elementen uit RET, NLP, ACT en CGT.